hotlineHotline 0932885155 hotlineHỗ trợ kỹ thuật 0969008241 Chat facebookChat FB zaloChat Zalo
Thương Hiệu
Công nghệ Mạch
Số Kênh
Tình trạng
Bass Loa
Loại micro
Loại Vang
Loại loa
0 đánh giá
00
5 đánh giá
8.390.00011.900.000
4 đánh giá
2.500.000
4 đánh giá
00
5 đánh giá
8.849.00012.500.000