Tìm hiểu về mua trả góp Phố Nhạc

  • 1. ĐIỀU KIỆN VÀ GIẤY TỜ GỐC CẦN CÓ
  • Tuổi từ 20 – 60 (tính theo ngày tháng năm sinh trên chứng minh nhân dân).
  • Chứng minh nhân dân còn hạn sử dụng (15 năm tính từ ngày cấp).
  • Hộ khẩu (người mua hàng phải có tên trong hộ khẩu). Nếu khoản vay dưới 10 triệu có thể thay hộ khẩu bằng bằng lái xe.
  • Công ty tài chính chỉ kiểm tra xong và gửi lại không giữ bất cứ giấy tờ gì của khách hàng.
    • 5. QUY ĐỊNH VỀ TRẢ GÓP HÀNG HÓA

(Áp dụng cho Khách Hàng mua hàng trả góp với Đối Tác)

1. Tuyên bố

a. Quý Khách Hàng có nhu cầu mua hàng trả góp, trả chậm có thể tự do lựa chọn và sử dụng dịch vụ của bất kỳ bên cung cấp dịch vụ, sản phẩm (“Đối Tác”) trả góp, trả chậm hoặc các dịch vụ, sản phẩm tài chính tương tự (“Dịch Vụ”).

b. Phố Nhạc là bên cung cấp dịch vụ nhập liệu cho Đối Tác. Phố Nhạc hỗ trợ Đối Tác thực hiện một số công việc như thu thập thông tin, nhập liệu, và hướng dẫn Khách Hàng ký hợp đồng với Đối Tác theo mẫu quy định tại Mục 3.

c. Phố Nhạc được ủy quyền cung cấp hóa đơn và chi tiết sản phẩm bán của khách hàng cho đối tác trả góp.

2. Bảo mật thông tin cá nhân

a. Khách Hàng đồng ý để cung cấp thông tin cá nhân cho Phố Nhạc để sử dụng Dịch Vụ bằng việc xác nhận mã OTP như sau: sau khi hợp đồng đã ký giữa Khách Hàng và Công ty Tài Chính thanh lý

– Khách Hàng đăng ký sử dụng Dịch Vụ bằng số điện thoại đang sử dụng.

– Phố Nhạc gửi mã OTP vào số điện thoại mà Khách Hàng đã đăng ký nhằm xác định Khách Hàng là người sử dụng của số điện thoại trên.

– Khách Hàng cung cấp mã OTP cho Phố Nhạc.

Để làm rõ nội dung này, thông tin cá nhân của có nghĩa là bất kỳ dữ liệu nào có liên quan đến một cá nhân, dù đúng hay sai, và có thể giúp nhận dạng được cá nhân cụ thể hoặc không thể nhận dạng (“Thông Tin Cá Nhân”).

b. Phố Nhạc thu thập Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng để sử dụng và chuyển giao cho Đối Tác. Tong khả năng của mình, Phố Nhạc chủ động thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ Thông Tin Cá Nhân tránh khỏi việc bị lạm dụng, mất mát, thay đổi, tiết lộ, mua lại hoặc truy cập trái phép.

d. Khách Hàng vui lòng liên hệ với Phố Nhạc trong trường hợp: (i) Khách Hàng thay đổi thông tin cá nhân đã cung cấp cho Phố Nhạc; hoặc (ii) Khách Hàng muốn hủy thông tin cá nhân đã cung cấp sau khi hợp đồng đã ký giữa Khách Hàng và Đối Tác đã thanh lý.

5 thoughts on “Tìm hiểu về mua trả góp Phố Nhạc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *