hotlineHotline 0932885155 hotlineHỗ trợ kỹ thuật 0969008241 Chat facebookChat FB zaloChat Zalo
Thương Hiệu
Công nghệ Mạch
Số Kênh
Bass Loa
Loại micro
Loại Vang
2 đánh giá
9.500.000
3 đánh giá
00
3 đánh giá
00
5 đánh giá
7.200.000