Tay mic rời dB 550 Pro, dB 530 của dB acoustic

1.500.000

Tay mic rời dB 550 Pro lắp chung được cho micro dB 530, dB550, và dB550 Pro. micro db acoustic không lo về phụ kiện nữa. Tay mic, rọ mic, côn mic..

tay-mic-db-550-pro-db530-db-acoustic
Tay mic rời dB 550 Pro, dB 530 của dB acoustic

1.500.000

Chat Facebook Chat Zalo