hotlineHotline 0932885155 hotlineHỗ trợ kỹ thuật 0774619112 Chat facebookChat FB zaloChat Zalo

Reverb & Delay Time Calculator, công cụ tính toán reverb và delay

Delay Time Calculator

Công cụ tính toán reverb và delay – Reverb Delay Time Calculator.

Reverb & Delay Time Calculator là một công cụ dùng để tính toán hiệu ứng reverb và delay. Bạn chỉ cần nhập các thông số và công cụ sẽ tự động tính toán và cung cấp kết quả.
Công cụ này giúp người dùng tính toán các thông số như thời gian decay (thời gian mà âm thanh tiếp tục duy trì sau khi nguồn âm tắt). Thời gian delay (khoảng thời gian giữa âm thanh gốc và âm thanh được tái tạo), pre-delay (thời gian trễ giữa âm thanh gốc và hiệu ứng), và các thông số khác.
Công cụ này hữu ích cho những người làm việc trong lĩnh vực âm nhạc. Giúp họ điều chỉnh các thông số của hiệu ứng reverb và delay để đạt được âm thanh mong muốn.

Các thông số cơ bản:

Reverb & Delay Time Calculator có thể cung cấp cho bạn một số thông tin chi tiết về các thông số thời gian trong hiệu ứng reverb và delay. Dưới đây là một số thông số quan trọng mà công cụ này có thể tính toán:

  1. Decay Time (Thời gian decay): Đây là thời gian mà âm thanh mất dần sau khi nguồn âm tắt. Decay time quyết định độ dài của hiệu ứng reverb và độ dài thời gian mà âm thanh được duy trì trong không gian.
  2. Delay Time (Thời gian delay): Đây là khoảng thời gian giữa âm thanh gốc và âm thanh được tái tạo. Delay time tạo ra hiệu ứng echo và tạo ra sự phân tán âm thanh trong không gian.
  3. Pre-Delay Time (Thời gian trễ trước): Đây là khoảng thời gian trễ giữa âm thanh gốc và hiệu ứng. Pre-delay time quyết định khoảng cách thời gian giữa âm thanh gốc và âm thanh reverb đầu tiên, ảnh hưởng đến sự rõ ràng và không gian của hiệu ứng.
  4. Diffusion (Sự phân tán): Đây là mức độ mà âm thanh được phân tán trong không gian reverb. Diffusion quyết định độ mờ và sự trộn lẫn của âm thanh trong không gian.
  5. Damping (Lọc âm): Đây là quá trình lọc và mất mát năng lượng âm thanh trong quá trình decay. Damping quyết định độ mờ và đặc trưng tần số của hiệu ứng reverb.

Công cụ Reverb & Delay Time Calculator giúp tính toán giá trị tối ưu cho các thông số trên dựa trên loại reverb và delay bạn muốn sử dụng. Và các tham số khác như thời gian decay mong muốn.

Dưới đây là link tải công cụ tính toán reverb và delay. Cảm ơn Anh Đỗ Anh Việt cung cấp. Click Tải về

 

Delay Time Calculator

Bình luận bài viết (0 bình luận)