hotlineHotline 0932885155 hotlineHỗ trợ kỹ thuật 0969008241 Chat facebookChat FB zaloChat Zalo

Phần mềm XTA Amped Edition, DeltaDirect, AudioCore, iCore A đến Z

Phần mềm XTA Amped Edition, DeltaDirect cho Ipad, AudioCore, iCore từ A đến Z

Tải về và giải nén với mật khẩu phonhac.vn

Cục đẩy Serial DP: DPA40 (4 x 1400W) | DPA80 (4 x 2200W) | DPA100 (4 x 3700W)

Cục đẩy Serial APA: APA-4E6 (4 x 940W) và APA-4E8 (4 x 1700W)
MX24, MX36 (DSP Enabled Console Switching Systems – Hệ thống chuyển mạch bàn điều khiển hỗ trợ DSP)

Integrated Audio Management: DC1048
Thiết bị Quản lý âm thanh Serial 2: DP226, DP2244, DP226i
Thiết bị Quản lý âm thanh Serial 5: DP548 & DP544
Thiết bị Quản lý âm thanh Serial 4: DP448 – 4 In 8 Out, DP446 – 4 In 6 Out, DP444 – 4 In 4 Out, DP426 – 2 In 6 Out, and DP424 – 2 In 4 Out.
Series 2 (C2, D2, E2, G2), DP324 (SiDD)

RT1 DP100, DP200, DP202,

DS400, DS800

Link download: Preset Library XTA ( thư viện cấu hình có sẵn của hãng)

Link download: Phần mềm XTA AudioCore Amped Edition

Link download: Phần mềm XTA AudioCore

Link download: Phần mềm XTA ICore

Link download: DeltaDirect for iPad

 

So sánh tính năng phần mềm – Xem tính tương thích phần mềm với bảng phía dưới để tải phiên bản phù hợp nhé.

Tính năng

 AudioCore: Amped Edition

DeltaDirect for iPad

AudioCore

iCore

DPA Amplifier Control
YES
YES
APA Amplifier ControlYES
Coming
MC² Delta DSP Amplifier ControlYES
YES
Grouping across devices**YES
YES
DP544 Control
YES
DP548 Control
YES
YES
4 Series Control
YES
YES
DC1048 Control
YES
YES
DP226/4/6i Control
YES
MC2 Ti Series SupportYES
Intelligent Copy/PasteYESYESYESYES
Global GangingGroupingYESYES
Array ControlGroupingYES
Custom PanelsYES
Walkabout Kit SupportWiFiYESYES*
Remote Unit LockingYESYES
System Wide Snapshots
YES
YES
YES
FIR Filtering Support
YES
Recognised
YES
Preset Import
YES
YES
YES
Full Screen ModeEQ ModeYES
*using DiGi RealPort drivers (supplied with Walkabout Kit)
Bình luận bài viết (0 bình luận)