hotlineHotline 0932885155 hotlineHỗ trợ kỹ thuật 0774619112 Chat facebookChat FB zaloChat Zalo

Phần mềm Vang Số HMaudio từ A đến Z

Full bộ phần mềm HMaudio vang số, EQ, Controler, DSP hội nghị…

Bộ xử lý trộn hội nghị thông minh HM-M8800

Audio Matrix M1616
HM-F100-P
Vang số DSP6200
M8080
KP2500
DX4008
HM-DSP6100
DF4800
DAP4080 III
HM-F100P
QLN HM PowerSequencer
HM-DX4008-P
Amply tích hợp HM-SP402-P
HM-S214_P
HM-DF4800-P
HM-M8080-P
Vang số DSP6900/Z1000
Vang số HM-V66
Vang số HM-DSP2000
HM-F100-P-V2.0.3
HM-M1608-P-V1.1.1
HM-D4300-P-V2.2.2
HM-DAP4080Ⅱ-P-V2.2.3
Vang số HM-DSP6100-P-V2.2.0
Vang số HM-DSP9900-P-V1.2.1
Vang số HM-DSP9500-P-V1.1.8
EQ HM-EQ231-P-V1.2.2
HM-M1000-V2.1.6

Hiện tại HMaudio gia công cho rất nhiều hãng như AAP, dBacoustic nên phần mềm có thể dùng chung một số model

Ngoài ra ae cần phần mềm nào cứ comment phía bên dưới nhé.

Bình luận bài viết (5 bình luận)