hotlineHotline 0932885155 hotlineHỗ trợ kỹ thuật 0969008241 Chat facebookChat FB zaloChat Zalo

Hướng dẫn sử dụng LEXICON MX300

Hướng dẫn sử dụng LEXICON MX300

effecet-roi-lexicon-mx300


Cài đặt Lexicon MX 300
Các bước cài đặt cơ bản cho hát karaoke và biểu diễn

1. Xoay volume program/load:

chọn chương trinh 45 ấn push để đèn User hiển thị màu xanh
đồng thời ở màn hình LCD hiện thị thông tin có thông tin “Echoverb”;
1 MONODLY ; 2 SML HALL; TEMPO; DELAY; FEEDBACK.

2. Tiến hành cài đặt:

+ Ấn volume “page/select” màn hình hiện thị thông tin sẽ có.
– EDIT EFFECT1
– CHANGE EFFECT1
– EDIT EFFECT2
– CHANGE EFFECT2
– EDITMIX/ROUTING
Chọn “EDITMIX/ROUTING” ấn volume page/select . xoay volume hiệu chỉnh 1 ngược kim
đồng hồ chọn “ DUAL MONO” sử dụng 2 line mono . 1 line cho Echo và 1 line cho Verb.

3. Bấm phím “ Exit”trở về màn hình ở bước 2

– Tiến hành cài đặt cho t ừng line.
– Chọn “CHANGE EFFECT1” ấn volume Page/select. để chọn chương trinh Echo Delay
Có 4 chức năng để chọn để hát karaoke hay nhất.
o Studio delay
o Mono delay
Store(Lưu chương trinh đã cài đặt)
Bypass (không sử dụng phím chức
năng)
Tempos(tiến độ sự nhanh chậm)
Exit(phím thoát ra)
Page/select(Volume lập trình) push
Program/load (Volume chọn chương trinh)
LCD (Hiển thị số ctrình)
System(phím dung reset )
Bypass (không sử dụng chức năng đã cài đặt)
LCD (hiện thị thông tin)
Store(Lưu chương trinh đã cài đặt)
Volume hiệu chỉ nh 1
Volume hiệu chỉ nh 2
Volume hiệu chỉ nh 3
o Tape delay
o Tape delay.
o Pong delay
Chọn xong ấn push volume page/selest và bấm Exit.
– Trở về màn hình ở bước 2. Chọn “ EDIT EFFECT1” ấn push
– Màn hình sẽ hiện thị chi tiết và dung 3 phím hiệu chỉnh chọn trong khoảng.
o Tempo (140->200 BPM).Dùng volume hiểu chỉnh 1
o Delay time (150->250 ms). Dùng volume hiệu chỉnh 2
o Feedback ( 30->80). Dùng volume hiệu chỉnh 3
o Aduckthresh (-70->0). Dùng Volume page/select
Xử lý xóng bấm phím Exit trở về màn hình ở bước 2 tiến hành cài đặt cho Verb
Xoay volume Page/select qua 2 SML HALL ấn push

4. Xoay volume page/Select:

chọn “CHANGE EFFECT2 ” và ấn tùy vào không gian lớn nhỏ để
chọn chương trình thường chọn các chương trinh cơ bản sau
o Small hall
o Large Hall
o Small Plate
o Large Plate
o Room
Bấm Exit trở về màn hình ở bước 2 xoay volume page/select chọn “EDIT EFFECT 2” và push
Màn hình sẽ hiện thị chi tiết
o Pre delay (20->60ms) dùng volume hiệu chỉnh 1
o Mid RT (1.200->1800s) dùng volume hiệu chỉnh 2
o Liveliness ( 35->85) dùng volume hiệu chỉnh 3
Xử lý chươngtrình xong ấn Exit thoán ra màn hình chính ở bước 1 tiến hành Lưu chương trinh đã
cài đặt.

5. Ấn phím “Store” 3 lần để lưu lại

6. Muốn Reset chương trinh:

bấm phím “System” xoay volume Page/select chọn Factory
restore, dùng volume hiệu chỉnh 1 xoay theo kim đồng họ màn hình hiện thị
HOLD<STORE> xong ấn giữ phím “Store” cho tới lúc màn hình chạy hết .
Hoàn tất các bước cài đặt.
Lưu ý: Trường hợp Mixer chỉ có 1 Aux thì chỉ sử dụng 1 trong 2 line hoặc Echo hoặc RVerb.

Anh em cần mua Effect Lexicon MX300 xem tại đây https://phonhac.vn/san-pham/mixer-ban-effect-roi/effect-lexicon-mx300-bo-tao-vang-cho-mixer-ban-hang-bai

Ngoài ra cao hơn có model Lexicon MX400

Liên hệ Phố Nhạc để có giá tốt nhất

Bình luận bài viết (2 bình luận)

  1. Le minh hung

    E có cái lexicon mx300 a chị có thể chỉnh cho e được không , e chỉnh có cứ hú , tại e ơi nước ngoài nên ko thể mang tới cửa hàng chỉnh được , nếu chỉnh kết nối qua mạng được thì quá tốt , chi phí e xin gửi đủ cảm ơn