Hướng dẫn sử dụng LEXICON MX300

Hướng dẫn sử dụng LEXICON MX300

effecet-roi-lexicon-mx300


Cài đặt Lexicon MX 300
Các bước cài đặt cơ bản cho hát karaoke và biểu diễn

1. Xoay volume program/load:

chọn chương trinh 45 ấn push để đèn User hiển thị màu xanh
đồng thời ở màn hình LCD hiện thị thông tin có thông tin “Echoverb”;
1 MONODLY ; 2 SML HALL; TEMPO; DELAY; FEEDBACK.

2. Tiến hành cài đặt:

+ Ấn volume “page/select” màn hình hiện thị thông tin sẽ có.
– EDIT EFFECT1
– CHANGE EFFECT1
– EDIT EFFECT2
– CHANGE EFFECT2
– EDITMIX/ROUTING
Chọn “EDITMIX/ROUTING” ấn volume page/select . xoay volume hiệu chỉnh 1 ngược kim
đồng hồ chọn “ DUAL MONO” sử dụng 2 line mono . 1 line cho Echo và 1 line cho Verb.

3. Bấm phím “ Exit”trở về màn hình ở bước 2

– Tiến hành cài đặt cho t ừng line.
– Chọn “CHANGE EFFECT1” ấn volume Page/select. để chọn chương trinh Echo Delay
Có 4 chức năng để chọn để hát karaoke hay nhất.
o Studio delay
o Mono delay
Store(Lưu chương trinh đã cài đặt)
Bypass (không sử dụng phím chức
năng)
Tempos(tiến độ sự nhanh chậm)
Exit(phím thoát ra)
Page/select(Volume lập trình) push
Program/load (Volume chọn chương trinh)
LCD (Hiển thị số ctrình)
System(phím dung reset )
Bypass (không sử dụng chức năng đã cài đặt)
LCD (hiện thị thông tin)
Store(Lưu chương trinh đã cài đặt)
Volume hiệu chỉ nh 1
Volume hiệu chỉ nh 2
Volume hiệu chỉ nh 3
o Tape delay
o Tape delay.
o Pong delay
Chọn xong ấn push volume page/selest và bấm Exit.
– Trở về màn hình ở bước 2. Chọn “ EDIT EFFECT1” ấn push
– Màn hình sẽ hiện thị chi tiết và dung 3 phím hiệu chỉnh chọn trong khoảng.
o Tempo (140->200 BPM).Dùng volume hiểu chỉnh 1
o Delay time (150->250 ms). Dùng volume hiệu chỉnh 2
o Feedback ( 30->80). Dùng volume hiệu chỉnh 3
o Aduckthresh (-70->0). Dùng Volume page/select
Xử lý xóng bấm phím Exit trở về màn hình ở bước 2 tiến hành cài đặt cho Verb
Xoay volume Page/select qua 2 SML HALL ấn push

4. Xoay volume page/Select:

chọn “CHANGE EFFECT2 ” và ấn tùy vào không gian lớn nhỏ để
chọn chương trình thường chọn các chương trinh cơ bản sau
o Small hall
o Large Hall
o Small Plate
o Large Plate
o Room
Bấm Exit trở về màn hình ở bước 2 xoay volume page/select chọn “EDIT EFFECT 2” và push
Màn hình sẽ hiện thị chi tiết
o Pre delay (20->60ms) dùng volume hiệu chỉnh 1
o Mid RT (1.200->1800s) dùng volume hiệu chỉnh 2
o Liveliness ( 35->85) dùng volume hiệu chỉnh 3
Xử lý chươngtrình xong ấn Exit thoán ra màn hình chính ở bước 1 tiến hành Lưu chương trinh đã
cài đặt.

5. Ấn phím “Store” 3 lần để lưu lại

6. Muốn Reset chương trinh:

bấm phím “System” xoay volume Page/select chọn Factory
restore, dùng volume hiệu chỉnh 1 xoay theo kim đồng họ màn hình hiện thị
HOLD<STORE> xong ấn giữ phím “Store” cho tới lúc màn hình chạy hết .
Hoàn tất các bước cài đặt.
Lưu ý: Trường hợp Mixer chỉ có 1 Aux thì chỉ sử dụng 1 trong 2 line hoặc Echo hoặc RVerb.

Anh em cần mua Effect Lexicon MX300 xem tại đây https://phonhac.vn/san-pham/mixer-ban-effect-roi/effect-lexicon-mx300-bo-tao-vang-cho-mixer-ban-hang-bai

Ngoài ra cao hơn có model Lexicon MX400

Liên hệ Phố Nhạc để có giá tốt nhất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *