hotlineHotline 0932885155 hotlineHỗ trợ kỹ thuật 0969008241 Chat facebookChat FB zaloChat Zalo
Thương Hiệu
Công nghệ Mạch
Số Kênh
Bass Loa
Loại micro
Loại Vang
Loại loa
4 đánh giá
6.000.000
3 đánh giá
00
1 đánh giá
9.200.00010.500.000
4 đánh giá
00