Showing all 7 results

vang số siso chuyên cho karaoke, hàng chính hãng phân phối bởi Phố Nhạc, chống hú rất tốt, echo hay, hát nhẹ, tiếng reverb bay bổng, hát nhẹ